Dostali jste na starost nastavení firemního vzdělávání?

Než se pustíte do plánování interních či externích školení a vzdělávacích programů, zastavte se a zamyslete se nejdříve, kde jako firma z pohledu rozvoje zaměstnanců jste.

Můžete začít tím, že si zodpovíte sami nebo s pomocí kolegů těchto 5 okruhů otázek:

1. Jakou máme firemní kulturu?

Dříve než se pustíme do vytváření plánů vzdělávání, zkusme se zamyslet, jaká je kultura firmy, pro kterou plán tvoříme. Známe ji vůbec? Je na růst orientovaná?

A neliší se náhodou v různých zemích nebo dokonce odděleních?

Vítá vedení firmy rozvoj nebo preferuje status quo?

Upřednostňuje formální vzdělávání a certifikace nebo organický rozvoj?

 

2. Probíhají 1:1 diskuse o kariérním směřování?

Je u nás ve firmě běžné, že se manažeři ptají svých podřízených na jejich kariérní ambice, cíle a plány?

Známe silné stránky svých zaměstnanců a znají je oni sami? Víme, které dovednosti si přejí zaměstnanci rozvíjet a proč?

 

3. Mají naši zaměstnanci rozvojové plány?

Mají rozvojové cíle místo v našem performance management systému nebo se plánování cílů omezuje pouze na výkon a faktické cíle?

Případně, pokud se objevují rozvojové cíle, objevují se jen u těch zaměstnanců, kteří „neplní“, nebo si všímáme i rozvoje silných stránek?

 

4. Existuje mapa kariérních cest?

Máme vytvořeny kariérní cesty pro manažery i pro ne-manažery?

Víme, jaké kompetence jsou pro postup na dané kariérní cestě potřeba?

 

5. Jsou naši manažeři také „kouči“?

Ovládají manažeři u nás ve firmě základní koučovací dovednosti?

Jsou dobrými posluchači a umí klást vhodné otázky? Dokáží vést se svými podřízenými rozvojové rozhovory a doprovázet je na cestě k osobnímu růstu?

 

6. Jak funkční jsou současné rozvojové programy?

Bez zpětné vazby není často ani efektivní rozvoj. To platí i při plánování strategie rozvoje zaměstnanců.

Je dobré se tedy zamyslet nad tím, zda máme data a informace o tom, co nám v minulosti a současnosti fungovalo a proč. Víme, co se naopak neosvědčilo a z jakého důvodu?

Na co si účastníci programu stěžují? Z čeho jsou nadšení?

Co chceme zachovat? Co chceme změnit? A co potřebujeme nově implementovat?

Na tom, jak si tyto otázky zodpovíte, závisí do velké míry úspěch Vašeho snažení o rozvoj zaměstnanců. Pokud chcete vědět, proč, přihlaste se na webinář „Jak na strategický rozvoj zaměstnanců“.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *